Ønsker du å leie bil en dag, en uke, en mnd ?

Kontakt oss på post@tellnesautosenter.no for pris forespørsel

Alder: Føreren må være mellom 25 til 70 år

Ankomstinformasjon: Bilen hentes og leveres hos Tellnes Autosenter AS på Tellnes i Fjell Kommune.

Gyldig førerkort: Alle førere må ha gyldig førerkort. Sertifikatet må være gyldig ved utleie samt under hele leieperioden. Føreren må ha hatt gyldig sertifikat i minst 12 måneder. Vi er ikke ansvarlige for noen erstatning eller liknende dersom du ikke kan vise et gyldig førerkort.

Betaling: Leie perioden av bilen betales ved henting/utlevering.

Tillatte kjøreområder: Sotra / Bergens område. Utover dette skal avtales før utlevering.

Km: Avtales ved henting/utlevering.

Skade: Skader skal alltid gies beskjed om omgående til utleiende. Skademeldings skjema utfylles på stedet. Ta gjerne bilder av skaden/skade stedet.

Røyking og Dyr forbudt.

Bompenger: Faktura sendes i etter tid.

Egenandel ved skade: 10 000,-kr

© Copyright 2016 Tellnes Autosenter AS